• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hãm (màu)

  Danh từ

  Thuốc hãm (màu)

  Hóa học & vật liệu

  chất hãm

  Giải thích EN: A substance that preserves, sets, or stabilizes another substance or material, such as a varnish that preserves a drawing or a chemical that prevents evaporation of a perfume. Giải thích VN: Một chất dùng để bảo quản, liên kết hay ổn định một chất khác, như véc ni bảo quản các bản vẽ, hay các hóa chất ngăn cản sự bay hơi của nước hoa.

  Y học

  chất định hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X