• Kỹ thuật chung

    bộ thu lửa

    Giải thích EN: An instrument that removes the induction charge on an apparatus to take atmospheric electrical measurements. Giải thích VN: Thiết bị ngăn sự tích điện do cảm ứng trên máy để thực hiện các phép đo điện trong môi trường khí quyển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X