• /´flæməbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bén lửa, dễ cháy
  rubber products are flammable at any time
  sản phẩm bằng cao su bao giờ cũng dễ cháy

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cháy được
  flammable liquid
  chất lỏng cháy được

  Kỹ thuật chung

  dễ bắt cháy
  dễ bắt lửa
  dễ bốc cháy
  flammable material
  vật liệu dễ bốc cháy
  flammable vapor
  hơi dễ bốc cháy
  flammable vapour
  hơi dễ bốc cháy
  dễ cháy
  flammable gas or vapour
  khí hay hơi dễ cháy
  flammable goods store
  kho hàng dễ cháy
  flammable liquid
  chất lỏng dễ cháy
  flammable material
  vật liệu dễ cháy
  flammable refrigerant
  môi chất lạnh dễ cháy
  dễ cháy (tt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X