• Cơ khí & công trình

    góc mép

    Giải thích EN: The angle between the flank of a thread of a screw and a plane perpendicular to the axis when measured from the axial plane of reference. Giải thích VN: Là góc giữa gờ của mối ren của đinh vít và mặt phẳng vuông góc với trục khi đo từ mặt phẳng trục tham chiếu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X