• Hóa học & vật liệu

    quy trình Flesh-Demag

    Giải thích EN: A procedure for making gas using a cyclic water-gas unit for feeding, and charring coal for gas generation. Giải thích VN: Một bước tạo khí sử dụng bộ phận tuần hoàn khí-nước cho bộ cấp và chuyển thành than để tạo khí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X