• Toán & tin

  điều chỉnh phiếm định

  Xây dựng

  sự điều khiển vô hướng

  Kỹ thuật chung

  bộ điều chỉnh nổi

  Giải thích EN: An element in a speed control that keeps the correction speed of the piston in a hydraulic relay proportional to the error signal. Giải thích VN: Bộ phận trong bộ điều chỉnh tốc độ giữ cho vận tốc hiệu chỉnh của pittông trong rơ le thủy lực tỉ lệ với tín hiệu sai lệch.

  điều khiển động
  floating control mode
  chế độ điều khiển động
  sự điều chỉnh thả trôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X