• /prəˈpɔrʃənl , prəˈpoʊrʃənl/

  Thông dụng

  Cách viết khác proportionable

  Tính từ

  Cân xứng, cân đối
  Tỷ lệ
  directly proportional
  tỷ lệ thuận
  inversely proportional
  tỷ lệ nghịch
  (toán học) số hạng của tỷ lệ thức

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) cân xứng, có tỷ lệ

  Hóa học & vật liệu

  theo tỷ lệ
  proportional control
  điều chỉnh theo tỷ lệ

  Toán & tin

  (thuộc) tỷ lệ // thành phần tỷ lệ

  Xây dựng

  tương xứng
  tỷ lệ (với)
  tỷ lệ số

  Kinh tế

  tương xứng
  tỷ lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X