• /fɔrˈgoʊɪŋ, foʊr-/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trước; đã nói ở trên; đã đề cập đến

  Danh từ

  ( the foregoing) những điều đã nói ở trên; những điều đã đề cập đến

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cận đề

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  after

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X