• /´presidənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyết định, sự kiện... được xem là mẫu mực cho các quyết định hoặc các sự kiện sau này; tiền lệ
  to create/set a precedent for something
  tạo ra/đặt thành tiền lệ cho cái gì
  to serve as a precedent for something
  làm tiền lệ cho cái gì
  without precedent
  chưa hề thấy xảy ra; chưa hề có
  to break with precedent
  phá vỡ tiền lệ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tiền lệ
  judicial precedent
  tiền lệ xét xử

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X