• /´fɔ:¸graund/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cảnh gần, cận cảnh
  (nghĩa bóng) địa vị nổi bật
  to keep oneself in the foreground
  chiếm địa vị nổi bật
  to bring a question into the foreground
  nêu bật một vấn đề

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mặt nổi

  Kỹ thuật chung

  nổi
  mặt trước
  display foreground
  mặt trước màn hình
  foreground color
  màu mặt trước
  foreground display image
  ảnh hiển thị mặt trước
  foreground image
  ảnh mặt trước
  tiền cảnh
  foreground color
  màu tiền cảnh
  foreground image
  ảnh tiền cảnh
  foreground process
  tiến trình tiền cảnh
  foreground process group
  nhóm tiến trình tiền cảnh
  foreground process group ID
  ID của nhóm tiến trình tiền cảnh
  trước
  display foreground
  mặt trước màn hình
  foreground area
  vùng phía trước
  foreground color
  màu mặt trước
  foreground display image
  ảnh hiển thị mặt trước
  foreground image
  ảnh mặt trước
  foreground job
  nhiệm vụ nền trước
  foreground task
  nhiệm vụ nền trước
  ưu tiên
  foreground job
  công việc ưu tiên
  foreground job
  công việc ưu tiên cao
  foreground operation
  sự thao tác ưu tiên
  foreground partition
  sự phân chia ưu tiên
  foreground process
  quá trình ưu tiên
  foreground processing
  sự xử lý ưu tiên
  foreground program
  chương trình ưu tiên
  foreground region
  miền ưu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X