• /´fɔ:mətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để hình thành, để tạo thành
  (ngôn ngữ học) để cấu tạo (từ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình thành

  Kỹ thuật chung

  hình thành
  formative lag
  thời gian trễ hình thành

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X