• /kri´eitiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sáng tạo
  creative power
  sức sáng tạo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tạo ra, sáng tạo

  Kỹ thuật chung

  sáng tạo
  creative activity in architecture
  sự sáng tạo kiến trúc
  creative set
  tập (hợp) sáng tạo
  creative set
  tập hợp sáng tạo
  engineering creative activity
  sự sáng tạo kỹ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X