• (đổi hướng từ Gallivanting)
  /¸gæli´vænt/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đi lang thang, đi thơ thẩn, đi rong

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lang thang

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  behave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X