• /roum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc đi chơi rong
  Sự đi lang thang

  Nội động từ

  Đi chơi rong; đi lang thang
  to roam about the country
  đi lang thang khắp vùng
  roam through the deserted village
  đi lang thang qua thôn làng vắng vẻ
  just roaming around
  chỉ đi loanh quanh thôi
  ( + over) nói lan man (không vào vấn đề, không đi vào đâu)
  to roam over the beautyỵcontests
  nói lan man về các cuộc thi hoa hậu


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X