• (đổi hướng từ Garlanded)
  /´ga:lənd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vòng hoa
  To win (carry away) the garland
  Đắc thắng

  Ngoại động từ

  Trang trí bằng vòng hoa
  Đeo vòng hoa cho ai
  to garland laureate runners
  đeo vòng hoa cho các cuarơ đoạt giải

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vòng hoa

  Địa chất

  vòng (đai) tụ nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X