• /kə´rounə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .coronae

  (thiên văn học) quầng, hào quang
  Đèn treo tròn (ở giữa vòm trần nhà thờ)
  (điện học) điện hoa
  (giải phẫu) vành
  (giải phẫu) thân răng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điện hóa
  corona unit
  thiết bị tạo điện hóa

  Y học

  vành, vòng tán

  Điện tử & viễn thông

  hiệu ứng quầng sáng

  Điện

  quầng sáng
  vầng sáng

  Kỹ thuật chung

  cực quang
  điện hoa
  corona charging
  tích điện hoa
  corona charging discharge
  phóng điện hoa
  corona current
  dòng điện hoa
  corona discharge
  phóng điện hoa
  corona discharge
  sự phóng điện. (điện) hoa
  corona effect
  hiệu ứng điện hoa
  corona effect
  sự phóng điện hoa
  corona failure
  sự cố phóng điện hoa
  corona resistance
  điện trở điện hoa
  corona resistance
  độ bền điện hoa
  corona shield
  tấm chắn điện hoa
  corona stabilization
  ổn định điện hoa
  corona start voltage
  điện áp khởi đầu điện hoa
  corona tube
  ống điện hoa
  corona unit
  thiết bị tạo điện hóa
  corona voltmeter
  von kế điện hoa
  electric corona
  phóng điện hoa
  nhật hoa
  hào quang
  phóng điện hoa
  corona effect
  sự phóng điện hoa
  corona failure
  sự cố phóng điện hoa
  quầng
  corona discharge
  cực quang
  corona discharge
  sự phóng điện vầng quang
  corona discharge
  vầng quang
  corona effect
  vầng quang
  corona start voltage
  điện áp phát sinh vầng quang
  electric corona
  cực quang
  electric corona
  vầng quang
  tán

  Giải thích EN: The vertical, overhanging upper part of a cornice.

  Giải thích VN: Phần phía trên thẳng đứng, treo nhô ra của mái hiên.

  vầng quang
  corona discharge
  sự phóng điện vầng quang
  corona start voltage
  điện áp phát sinh vầng quang
  vành
  charge corona
  vành tích điện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X