• /fe´stu:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tràng hoa, tràng hoa lá
  Đường dây hoa (ở trường, chạm nổi ở đá, gỗ...)

  Ngoại động từ

  Trang trí bằng hoa
  Kết thành tràng hoa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cách trang trí gờ đá hoa

  Giải thích EN: A carved, molded, or painted chain of flowers, fruit, or leaves suspended between two points.

  Giải thích VN: Một một bó, chùm hoa, quả treo lơ lửng giữa hai điểm.

  đường viền hoa
  feston
  festoon lighting
  chiếu sáng feston

  Kinh tế

  dây hoa
  tràng hoa
  trang trí dây hoa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  adorn , deck , drape , garnish , hang , trim , wreath , swag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X