• Cơ khí & công trình

  đồng hồ (đo) khí
  water scaled gas meter
  đồng hồ đo khí ẩm
  wet gas meter
  đồng hồ đo khí ẩm

  Xây dựng

  máy đo lưu lượng khí

  Đo lường & điều khiển

  lưu lượng kế ga

  Kỹ thuật chung

  khí kế
  đồng hồ đo khí
  water scaled gas meter
  đồng hồ đo khí ẩm
  wet gas meter
  đồng hồ đo khí ẩm
  dụng cụ đo khí

  Giải thích EN: An apparatus designed to measure and record the amount of gas that flows through a pipe. Giải thích VN: Thiết bị được thiết kế để đo và ghi lại lượng khí chảy qua ống dẫn.

  máy đo khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X