• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thùng đựng khí
  (như) gas-meter

  Hóa học & vật liệu

  bính chứa khí

  Kỹ thuật chung

  bể chứa khí, đồng hồ đo khí

  Giải thích EN: An apparatus designed to contain and measure gas, particularly for chemical studies. Giải thích VN: Thiết bị được thiết kế để có thể chứa và đo khí, đặc biệt dùng trong các nghiên cứu hóa học.

  khí kế

  Địa chất

  cái đo khí, khí kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X