• /kәn'tein/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chứa đựng, bao hàm, gồm có, bao gồm
  whisky contains a large percentage of alcohol
  rượu uytky chứa một lượng cồn cao
  Nén lại, dằn lại, kìm lại, kiềm chế
  to contain one's anger
  nén giận
  Chận lại, ngăn lại, cản lại, kìm lại
  to contain the enemy
  kìm chân quân địch lại (để đánh chỗ khác)
  (toán học) có thể chia hết cho (một số)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chứa đựng

  Toán & tin

  chứa, bao hàm; sh. chia hết
  10 contain 5
  10 chia hết cho 5

  Kỹ thuật chung

  bao gồm
  bao hàm
  cầm lại
  chặn lại
  nén
  đựng

  Kinh tế

  bao gồm
  bao hàm
  gồm có

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X