• Kỹ thuật chung

  bộ máy phát

  Giải thích EN: A system comprising one or more generators and an energy source. Giải thích VN: Hệ thống gồm có một hoặc nhiều máy phát chỉ với một nguồn năng lượng.

  motor generator set
  bộ máy phát-động cơ
  thiết bị phát điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X