• Cơ khí & công trình

    cấu trúc chức năng

    Giải thích EN: A particular characteristic of a robot, such as an arm, body, or end effector, which enhances its ability to perform various tasks. Giải thích VN: Một bộ phận cấu thành của một rô bốt chẳng hạn như là cánh tay, thân, hoặc cơ quan phản ứng kích thích và được nâng cấp sao cho có khả năng thực hiện các chức năng khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X