• Hóa học & vật liệu

    giấy glatsin (giấy đục mờ không thấm mỡ)

    Giải thích EN: A thin, transparent, sulfite pulp paper that is used for envelope windows and sanitary wrapping paper. Giải thích VN: Một dạng giấy bột nhão sunfit mỏng, trong suốt dùng để phủ cửa sổ và giấy gói vệ sinh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X