• /´glu:i/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dính như keo, như hồ
  Đầy keo, đầy hồ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dính

  Kinh tế

  đầy hồ
  đầy keo
  dính
  như hồ
  như keo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X