• /´gu:i/

  Thông dụng

  Tính từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)

  Dính nhớp nháp
  Có tính cách tình cảm ướt át, ủy mị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X