• (đổi hướng từ Gmile)
  /mail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dặm; lý
  nautical mile
  dặm biển; hải lý
  miles and miles
  hàng dặm hàng dặm, rất dài
  Cuộc chạy đua một dặm
  miles from anywhere/nowhere
  ở nơi xa xôi hẻo lánh
  a miss is as good as a mile

  Xem miss

  to run a mile
  trốn đi; đào tẩu
  to stand/stick out a mile
  nổi bật; đáng chú ý
  give someone an inch and he will take a mile
  được voi đòi tiên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dặm
  geographical mile
  dặm địa lý
  nautical mile
  hải lý


  Kỹ thuật chung

  dặm
  đạm

  Kinh tế

  dặm Anh
  dặm hàng không và hàng hải
  geographical mile (gmile)
  dặm hàng không và hàng hải quốc tế
  hải lý
  Hải lý hải quân Anh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X