• /'nɔ:tikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) biển; (thuộc) hàng hải
  nautical almanac
  lịch hàng hải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hàng hải

  Kỹ thuật chung

  biển
  nautical chart
  bản đồ biển
  nautical league
  dặm biển
  hàng hải
  nautical almanac
  lịch thiên văn hàng hải
  nautical chart
  bản đồ hàng hải

  Kinh tế

  hàng hải
  nautical almanac
  sách lịch hàng hải
  nautical assessor
  chuyên viên tính toán bảo hiểm hàng hải
  nautical assessor
  người hội thẩm hàng hải
  nautical chart
  bản đồ hàng hải
  nautical day
  ngày hàng hải
  nautical error
  lỗi hàng vận (Chỉ những lỗi lầm do không hoàn thành bổn phận của thuyền trưởng, thuỷ thủ... trên tàu gây ra)
  nautical science
  hàng hải dọc
  nautical terms
  dụng ngữ hàng hải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X