• Hóa học & vật liệu

    gỗ goncalo alves

    Giải thích EN: The durable, hard, heavy wood of the Astronium fraxinifolium tree of the American tropics; used for furniture and building construction. Giải thích VN: Phần gỗ nặng, cứng, bền của cây họ Astronium fraxinifolium vùng nhiệt đới châu Mỹ; dùng trong chế tạo đồ gỗ và xây dựng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X