• /¸grævi´teiʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hút, hấp dẫn
  gravitational force
  lực hút, lực hấp dẫn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lực hấp dẫn
  hấp dẫn
  trọng lực
  earth's gravitational field
  trường trọng lực trái đất
  gravitational acceleration
  gia tốc trọng lực
  gravitational acceleration meter
  máy đo gia tốc trọng lực
  gravitational acceleration meter
  trọng lực kế
  gravitational cofferdam
  đê quai hiểu trọng lực
  gravitational differentiation
  sự phân biệt trọng lực
  gravitational drainage
  đẩy dầu bằng trọng lực
  gravitational drainage
  tiêu nước trọng lực
  gravitational flow
  dòng trọng lực
  gravitational mill
  máy xay trọng lực
  gravitational water
  nước chảy theo trọng lực
  gravitational water
  nước trọng lực
  Newtonian gravitational attraction
  lực hấp dẫn trọng lực Newton

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X