• Hóa học & vật liệu

  sự thăm dò trọng lực

  Kỹ thuật chung

  khảo sát trọng lực

  Giải thích EN: A surveying process in which differences in gravitational force are measured at two or more points. Giải thích VN: Một quy trình khảo sát trong đó sự khác biệt giữa lực hấp dẫn được đo tại hai hoặc nhiều điểm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X