• Thông dụng

  Danh từ
  Đèn xanh (tín hiệu (giao thông))
  (thông tục) sự cho phép (đi qua; làm việc gì)
  to give the greenỵlight to sb
  bật đèn xanh cho ai, cho phép ai hành động

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X