• /graus/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều không đổi

  Gà gô trắng
  white grouse
  gà gô trắng
  wood grouse
  gà rừng

  Danh từ

  (từ lóng) sự càu nhàu, sự cằn nhằn

  Nội động từ

  (từ lóng) càu nhàu, cằn nhằn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  gà gô

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  grouch , grump , whine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X