• /kweil/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .quail, quails
  (động vật học) chim cút; thịt chim cút
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nữ học sinh đại học
  Nội động từ
  ( + before, to) mất tinh thần, run sợ, nao núng
  not to quail before someone's threats
  không run sợ trước sự đe doạ của ai
  Ngoại động từ
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm mất tinh thần, làm run sợ, làm nao núng; khuất phục
  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  face , meet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X