• /hæg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mụ phù thuỷ
  Mụ già xấu như quỷ
  (động vật học) cá mút đá myxin ( (cũng) hagfish)
  Chỗ lầy (ở cánh đồng dương xỉ)
  Chỗ đất cứng ở cánh đồng lầy

  Kỹ thuật chung

  vết rạch
  vết khắc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X