• /bɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũng lầy, đầm lầy, bãi lầy

  Động từ

  Sa lầy; làm sa lầy
  to get bogged down
  bị sa lầy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đầm lầy
  đầm than bùn
  bãi lầy
  vũng lầy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X