• /¸houmoudʒi´ni:iti/

  Thông dụng

  Cách viết khác homogeneousness

  Danh từ

  Tính đồng nhất, tình đồng đều, tính thuần nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) tính thuần nhất
  homogeneity of set of averages
  (thống kê ) tính thuần nhất của tập hợp các số trung bình
  homogeneity of set of variances
  (thống kê ) tính thuần nhất của tập phương sai
  dimensional homogeneity
  tính thuần nhất thứ nguyên


  Cơ - Điện tử

  Tính đồng nhất, tính thuần nhất

  Xây dựng

  tính đồng thể

  Điện lạnh

  tính đồng chất
  tính đồng tính

  Kinh tế

  độ đồng nhất
  tính thuần nhất

  Địa chất

  tính đồng nhất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X