• /´hɔstidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con tin
  to keep somebody as a hostage
  giữ ai làm con tin
  Đồ thế, đồ đảm bảo
  hostage to fortune
  người có thể mất; vật có thể mất; con tin cho số mệnh
  ( số nhiều) con cái; vợ con

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đồ thế chấp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  captor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X