• /ˈprɪzənə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tù nhân, người bị giam giữ, người bị bắt nhốt; con vật bị nhốt
  political prisoner; state prisoner of state
  tù chính trị
  to take someone prisoner
  bắt ai bỏ tù; (quân sự) bắt ai làm tù binh
  prisoner at the bar
  tù nhân bị đem ra xét xử
  he is a prisoner to his chair
  nó (bị ốm) ngồi liệt trên ghế
  a fever kept me a prisoner in my bed
  cơn sốt bắt tôi phải nằm liệt giường

  Cấu trúc từ

  Prisoners' bars (base)
  Trò chơi bắt tù binh (của trẻ con
  to make a woman's hand a prisoner
  được một người đàn bà hứa lấy
  prisoner of war (POW)
  tù binh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Chốt định vị

  Xây dựng

  tù nhân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X