• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con tốt (trong bộ cờ)
  (nghĩa bóng) quân tốt đen, người bị sai khiến theo mưu đồ của kẻ khác
  Sự đem cầm, tình trạng cầm cố; vật đem cầm
  in pawn
  tình trạng bị đem cầm đi
  his watch is in pawn
  đồng hồ của anh ấy đã đem cầm rồi
  to put something in pawn
  đem cầm vật gì
  to take something out of pawn
  chuộc lại vật gì đã cầm

  Ngoại động từ

  Cầm, đem cầm
  (nghĩa bóng) đem đảm bảo
  to pawn one's honour
  đem danh dự ra đảm bảo
  to pawn one's life
  lấy tính mệnh ra đảm bảo
  to pawn one's word
  hứa

  Kỹ thuật chung

  cầm đồ

  Kinh tế

  cầm cố
  cầm đồ
  sự cầm cố
  thế chấp
  vật cầm cố
  vật cầm thế

  Nguồn khác

  • pawn : Corporateinformation

  Xây dựng

  lối đi có mái che, hành lang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X