• /hip´sɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy đo độ cao

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sôi kế

  Xây dựng

  trắc cao kế

  Kỹ thuật chung

  máy đo cao
  máy đo độ cao

  Giải thích EN: An instrument used to measure the boiling point of a liquid in order to determine the atmospheric pressure and thus the altitude, or to calibrate a thermometer. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để đo nhiệt độ sôi của chất lỏng để xác định áp suất không khí và áp suất của độ cao so với mặt biển , hoặc để xác định kích cỡ của thước đo nhiệt độ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X