• /'ignərəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác ignorantness

  Danh từ

  Sự ngu dốt, sự không biết

  Cấu trúc từ

  to be in complete ignorance of...
  hoàn toàn chẳng biết gì về........
  the puppet government is in complete ignorance of political strategies
  chính phủ bù nhìn hoàn toàn chẳng biết gì về chiến lược chính trị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự không biết
  final ignorance
  sự không biết cuối cùng
  initial ignorance
  sự không biết ban đầu
  prior ignorance
  sự không biết tên nghiệm
  prior ignorance
  sự không biết tiên nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X