• /´inka:neit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cụ thể bằng xương, bằng thịt
  Hiện thân
  he is a devil incarnate
  hắn ta là quỷ dữ hiện thân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hồng tươi, màu thịt tươi

  Ngoại động từ

  'ink:neit
  tạo hình hài con người cho (cái gì); nhân cách hoá
  Làm thành cụ thể, thể hiện
  to incarnate one's aim
  thể hiện mục đích
  Là hiện thân của, là tượng trưng cho
  to incarnate the courage
  là hiện thân của tinh thần dũng cảm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tái sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X