• /pə:´sɔni¸fai/

  Thông dụng

  Cách viết khác impersonify

  Ngoại động từ

  Nhân cách hoá; nhân hình hoá (tư tưởng, phẩm chất..)
  the sun and the moon are often personified in poetry
  mặt trời và mặt trăng thường được nhân cách hoá trong thơ ca
  justice is often personified as a blindfolder woman holding a pair of scales
  công lý thường được nhân hình hoá thành một phụ nữ bịt mắt cầm cái cân
  Là hiện thân của
  he is kindness personified
  ông ấy là hiện thân của sự tốt bụng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhân cách hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X