• (đổi hướng từ Substantiated)
  /səb´stænʃi¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chứng minh
  to substantiate a report
  chứng minh một bản báo cáo

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X