• /'tenənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thuê, người mướn (nhà, đất...)
  Tá điền
  (pháp lý) chủ nhà, chủ đất (người chiếm cứ hoặc sở hữu một toà nhà, một mảnh đất nào đó)

  Ngoại động từ

  Thuê, mướn (nhà, đất)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người thuê (nhà, đất)
  người thuê nhà

  Kinh tế

  người hưởng dụng
  life tenant
  người hưởng dụng trọn đời
  statutory tenant
  người hưởng dụng theo luật
  tenant at will
  người hưởng dụng tùy ý
  tenant for life
  người hưởng dụng trọn đời
  tenant for years
  người hưởng dụng có thời hạn
  tenant for years
  người hưởng dụng nhiều năm
  tenant from year to year
  người hưởng dụng từng năm
  yearly tenant
  người hưởng dụng theo luật
  người thuê
  joint tenant
  người thuê chung
  security for a tenant
  bảo đảm cho người thuê nhà
  sitting tenant
  người thuê chiếm hữu nhà cửa
  sub-tenant
  người thuê lại
  tenant at sufferance
  người thuê mặc nhiên
  tenant at sufferance
  người thuê nhà lưu cư
  tenant at will
  người thuê tùy ý
  tenant at will
  người thuê tùy ý (có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào)
  tenant for life
  người thuê suốt đời
  tenant for year to year
  người thuê cho từng năm
  tenant for years
  người thuê theo số năm
  tenant right
  quyền lợi người thuê
  tenant-right
  quyền lợi của người thuê
  người thuê (nhà, đất, ...)
  ở (nhà) thuê
  thuê
  co-tenant
  người cùng thuê
  joint tenant
  người ở cùng thuê
  joint tenant
  người thuê chung
  security for a tenant
  bảo đảm cho người thuê nhà
  sitting tenant
  người thuê chiếm hữu nhà cửa
  sub-tenant
  người thuê lại
  tenant at sufferance
  người thuê mặc nhiên
  tenant at sufferance
  người thuê nhà lưu cư
  tenant at will
  người thuê tùy ý
  tenant at will
  người thuê tùy ý (có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào)
  tenant for life
  người thuê suốt đời
  tenant for year to year
  người thuê cho từng năm
  tenant for years
  người thuê theo số năm
  tenant right
  quyền thuê đất
  tenant right
  quyền lợi người thuê
  tenant-right
  quyền lợi của người thuê

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  landlord

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X