• /¸inkə´rʌptəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể hỏng được, không thể thối rữa được
  Không thể mua chuộc được; không thể hủ hoá được, liêm khiết

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  bad , corruptible , dishonest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X