• /´trʌst¸wə:ði/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đáng tin cậy, xứng đáng với sự tin cậy

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tin cẩn

  Kinh tế

  đáng tin cậy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X