• /pə'petjuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vĩnh viễn, bất diệt
  the perpetual snow of the Arctic
  tuyết (rơi) thường xuyên ở Bắc cực
  Không ngớt, không ngừng; liên tục
  perpetual motion
  sự chuyển động không ngừng
  (thông tục) liên miên. liên tiếp, thường xuyên
  perpetual nagging
  sự mè nheo suốt, sự rầy la liên miên
  Suốt đời, chung thân
  perpetual punishment
  hình phạt chung thân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thường xuyên, liên tục

  Kỹ thuật chung

  liên tục
  perpetual kiln
  lò liên tục
  thường xuyên
  vĩnh cửu
  perpetual mobile
  động cơ vĩnh cửu
  perpetual motion
  chuyển động vĩnh cửu
  perpetual motion engine
  động cơ chuyển động vĩnh cửu
  perpetual motion of the first kind
  chuyển động vĩnh cửu loại một

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X