• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm tăng, cái làm tăng
  Măng sông (nối hai đoạn ống khác đường kính)

  Kỹ thuật chung

  măng sông

  Giải thích EN: 1. a coupling piece used to connect pipes of different sizes.a coupling piece used to connect pipes of different sizes.2. any object or device that increases the size or strength of another object or device.any object or device that increases the size or strength of another object or device. Giải thích VN: Hai mảnh rời được sử dụng để kết nối hai ống có kích thước khác nhau.2.Một thiết bị làm tăng kích thước hoặc trọng lượng của một vật thể hoặc thiết bị khác.

  Xây dựng

  ống nối chuyển tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X