• /'ɔkjupənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sở hữu, người chiếm giữ
  Người cư ngụ, người sử dụng
  The next occupant of the post
  Người tiếp theo giữ chức vụ này


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X